מבחנים לתרגול סירה מהירה עוצמה א'

לפניכם מבחנים לתרגול סירה מהירה עוצמה א'. כל מבחן מכיל 50 שאלות. על מנת לעבור בהצלחה את המבחן יש לענות נכונה על לפחות 42 מתוך 50 השאלות.

טעות בשאלה אחת בנושאים התנגשות, מצוקה, וצוללים תגרום לכשלון

מספרי השאלות תואמים למספרם במאגר