משיט 60

 

משיט 60  רישיון משיט לשייט בינלאומי.

מאחר והבסיס למשיט 60 הינו הסמכה למשיט 30 (משיט ספינה לשיט חופי) יש לאתר בפרק הנדרש למשיט 30, כל המפורט להלן הינו בנוסף לאמור בפרק למשיט 30.

 1. יהיה בעל תעודת הסמכה למשיט 30 שנה אחת לפחות.
 2. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים.
 3. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או מוגבל תג"מ בזיקה ל – G.M.D.S.S.
 4. תעודת עזרה ראשונה והחייאה  – 44 שעות בהתאם לרשימת הגופים המוסמכים על ידי רשות הספנות והנמלים למתן תעודה כזו
 5. יציג אישור על צבירת וותק של  8 ימי הפלגה במסע בין לאומי.
 6. קריטריונים להכרה בצבירת וותק ים בהפלגה בין לאומית:
  • ביצוע הפלגה בין לאומית שמשכה 8 ימים או יותר ונרשמה כניסה או יציאה באחד מנמלי או מעגנות מדינת ישראל. האסמכתא לכניסה או היציאה תוצג מעל גבי הרישום בביקורת הגבולות בדרכון, או במקרה יציאה מישראל, ע"י רשימת מפליגים מאושרת ע"י ביקורת הגבולות.
  • צבירת וותק הים תתייחס רק להפלגות שבוצעו בתקופה שלאחר ההסמכה למשיט ספינה (30).
  • כלי השיט העונים להגדרה לצורך צבירת וותק הים הינם יאכטות מפרש או ספינות מנוע ברישום פרטי או מסחרי (לא יוכרו הפלגות באוניות).
  • הצגת אישור הפלגה חתום ע"י קברניט הספינה (סקיפר) כאשר הוא מצהיר בשבועה על אמיתות האישור ותוכנית ההפלגה המפורטת וצמודה לאישור ההפלגה. (הקברניט ירשום  פרטיו המלאים ואת מ'ס ההסמכה של רישיונו).
  • תוכנית ההפלגה תכלול מועדים ואתרים בפרוט, לכל יום מ-8 ימי ההפלגה.

מקור אתר משרד התחבורה