משיט 21

משיט 21: הסמכת משיט מפרשית לשיט חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים.

 

תנאים לרישיון משיט 21:

 • גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 • יציג תעודת רופא על בריאות, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות.
 • המבחנים להסמכה זו ייעשו על פי הסילבוס בחוברת זו ויתקימו באגודות הימיות וגופים שקיבלו היתר לכך ממינהל הספנות.
 • הסמכה זו תקפה להשטת מפרשיות הפועלות במסגרות של בתי ספר ימיים, אגודות ספורט ימיות, או אגודות ימיות אחרות המוכרות ככאלה על ידי מנהל הספנות. ההשטה תבוצע תחת פיקוח אחראי בטיחות.
 • המועמד יעבור בהצלחה את המבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני – ימאות ב'.
  • מבחן עיוני למשיט מפרשית (משיט 21).
  • מבחן עיוני בנווט חופי.
  • מבחן מעשי בפיקוד על מפרשית.