מבחן ניווט ב' מס' 9

מבחן ניווט א' ( מכשירים ) מורכב מ- 50 שאלות, כל שאלה שווה 2 נק', ציון עובר 84. מספרי השאלות תואמות למספר במאגר.
בהצלחה!

Scroll to Top