מבחן מכונאות מספר 6

מבחן מכונאות מורכב מ- 50 שאלות, כל שאלה שווה 2 נק', ציון עובר 84. מספרי השאלות תואמות למספר במאגר.
בהצלחה!

Scroll to Top