מבחן ימאות מספר 10

מבחן ימאות מורכב מ- 50 שאלות, כל שאלה שווה 2 נק', ציון עובר 84. טעות אחת בחוקי דרך תגרום לכשלון במבחן. מספרי השאלות תואמות למספר במאגר.
בהצלחה!

Scroll to Top