מבחן אופנוע ים מס' 4

לפניכם מבחן לתרגול רשיון אופנוע ים. כל מבחן מכיל 30 שאלות. על מנת לעבור בהצלחה את המבחן יש לענות נכונה על לפחות 24 מתוך 30 השאלות.

טעות בשאלה אחת בנושאים התנגשות, מצוקה, וצוללים תגרום לכשלון

מספרי השאלות תואמים למספרם במאגר

Scroll to Top